Oferta

Ekspertyzy / Doradztwo

Ocena poprawności projektów / Ekspertyza

  • na podstawie wyników pomiarów drgań
  • na podstawie wyników modelowania i symulacji komputerowej

Ocena poprawności projektów / Ekspertyza

  • obiektów konstrukcyjnych
  • izolacji przeciwdrganiowej (przesłon)
  • fundamentów pod maszyny

Doradztwo / konsultacje w zakresie modyfikacji / ulepszenia konstrukcji obciążonej dynamicznie