Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

O nas

Nasza pasja:
analiza dynamiczna, drgania, wibracje, wpływy parasejsmiczne

Analizujemy:
- obciążenia dynamiczne działające na konstrukcje
- od poruszających się pojazdów metra, pociągów, tramwajów
- od maszyn (turbozespołów, wentylatorów, pomp)
- od wstrząsów górniczych

Pomożemy Ci w:
- sprawdzeniu bezpieczeństwa istniejących i projektowanych konstrukcji w pobliżu tunelu metra, toru tramwajowego lub kolejowego
- sprawdzeniu bezpieczeństwa istniejących i projektowanych konstrukcji w pobliżu eksploatacji górniczej
- zaprojektowaniu fundamentu pod maszyny
- pomiarze in situ drgań/przyśpieszeń lub symulacji tych drgań (źródło drgań dowolne)
- w doborze wibroizolacji / zmianie konstrukcji ze względu na dodatkowe wymuszenie dynamiczne

Oferta

- Analiza drgań / wibracji od wpływów parasejsmicznych
(drgania komunikacyjne, wstrząsy górnicze)

- Projekt fundamentu pod maszynę.

- Dobór wibroizolacji / mat / podkładek tłumiących.

- Pomiary drgań in situ

- Ocena poprawności projektów / Ekspertyza.

- Doradztwo / konsultacje.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzy grupa wyjątkowych, uzdolnionych ludzi, dla których wspólną pasją jest modelowanie numeryczne.

Koordynatorem prac zespołu jest:

dr inż. Natalia Pietrzak

– tytuł doktora nauk technicznych uzyskany w 2016 roku na Politechnice Krakowskiej. Temat pracy :
„The Influence of Inertia Forces on Soil Settlement under harmonic loading”;
– uprawniona projektantka oraz specjalistka w zakresie dynamiki gruntów oraz Metody Elementów Skończonych
(Uprawnienia do Projektowania i Kierowania Robotami Budowlanymi bez Ograniczeń nr SLK/BO/9577/16);
– autorka angielskojęzycznych artykułów dotyczących dynamiki gruntów i konstrukcji i wielokrotna prelegentka na międzynarodowych konferencjach;
– Członek Prezydium Zarządu (Sekretarz) Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB);
– Członek Komisji Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk PAN (www.katowice.pan.pl);
– Członek szanowanego w całym świecie stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS http://ptmts.org.pl/).

Merytorycznym konsultantem jest:

prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

– wieloletni wykładowca Politechniki Krakowskiej z tytułem Profesora otrzymanym w 2015 roku nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
– doświadczony inżynier z uprawnieniami budowlanymi;
(Uprawnienia do Projektowania i Kierowania Robotami Budowlanymi bez Ograniczeń nr BPP-8388-138/79);
– autor wielu książek i artykułów z zakresu dynamiki konstrukcji i gruntów oraz Metody Elementów Skończonych.

Realizację prac w terenie nadzoruje:

mgr inż. Walerian Witas


– kierownik budowy z 40 letnim doświadczenia przy realizacji dużych inwestycji w złożonych warunkach geotechnicznych (fabryki,
hale przemysłowe, centra handlowe, osiedla, hotele) na terenie kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Kuwejt, Rosja) ;
– naczelny dyrektor techniczny (lata 1981-1993 ) kombinatu budownictwa węglowego „Fabud” w Siemianowicach Śląskich ;
– odznaczany przez władze państwowe krzyżem oficerskim za zasługi przy posadowieniach obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Realizacje

YIT
Analiza MES wpływu drgań na konstrukcję i ludzi
sava minska
Analiza MES wpływów dynamicznych
1
Diagnoza deformacji Kopca Kościuszki

Kontakt