Operat wibroakustyczny - co to jest i do czego służy?

przez Natalia Pietrzak / 18 kwietnia 2023

operat wibroakustyczny

Operat wibroakustyczny to nieodzowny element działań związanych z pomiarem drgań i hałasu w zakresie akustyki budowlanej. Pomiar drgań ma na celu określenie ich indywidualnego charakteru, a także wpływu na poziom hałasu w budynkach.

Drgania i hałas są nieodłącznymi elementami otaczającego nas świata, wpływając na jakość życia i zdrowie ludzi. Jednym z głównych źródeł hałasu są budynki, w których przebywamy i pracujemy. Dlatego też ważne jest, aby przeprowadzać regularne pomiary drgań i hałasu, w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom.

Na czym polega operat wibroakustyczny?

Operat wibroakustyczny polega na przeprowadzeniu kompleksowej analizy drgań i hałasu w budynkach. W ramach operatu dokonuje się pomiarów drgań na różnych poziomach budynku, a także na różnych podłożach, takich jak grunt, ściany czy podłogi. Analiza ta pozwala na określenie charakteru drgań, ich źródła oraz wpływu na poziom hałasu w budynku.

Rys. 1 mapka zasięgu oddziaływania

Rys. 1 mapka zasięgu oddziaływania

Do czego służy operat wibroakustyczny?

Dzięki operatowi wibroakustycznemu można skutecznie zidentyfikować i wyeliminować źródła hałasu i drgań w budynkach, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i pracowników. Warto pamiętać, że hałas i drgania wpływają nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na nasze zdrowie, powodując stres, zmęczenie czy problemy z układem nerwowym.

Dlatego też przeprowadzanie regularnych pomiarów drgań i hałasu oraz analiza wibroakustyczna jest niezbędna w procesie projektowania i budowy budynków, jak również w procesie modernizacji już istniejących obiektów. Pozwala to na wyeliminowanie niepożądanych efektów w postaci hałasu i drgań oraz zapewnienie maksymalnego komfortu użytkownikom budynków.

Podsumowując, operat wibroakustyczny jest nieodzownym narzędziem w dzisiejszych czasach, gdy coraz większą wagę przykłada się do jakości życia i pracy. Dzięki niemu można skutecznie wyeliminować niepożądane efekty w postaci hałasu i drgań, co przyczynia się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników budynków.

Często wykonanie operatu wibroakustycznego jest zalecane przez PKP, Tramwaje czy Metro.

Rys. 2 Zlecenie wykonania operatu wibroakustycznego

Rys. 2 Zlecenie wykonania operatu wibroakustycznego 

W celu zapewnienia najbardziej efektywnej ochrony przed drganiami i hałasem wewnątrzpotencjalnego budynku zalecamy wykonanie ekspertyzy wibroakustycznej, której wyniki (na odstawię wykonanych pomiarów drgań podłoża w miejscu przyszłej lokalizacji budynku i wyznaczonych parametrów wymuszenia kinematycznego) pozwolą określić jakie rozwiązania należy wdrożyć , aby spełnić obowiązujące przepisy.

Rys. 3 Zlecenie wykonania operatu wibroakustycznego

Rys. 3 Zlecenie wykonania operatu wibroakustycznego 

Bazując na naszym doświadczeniu deklarujemy gotowość udostępnienia wytycznych do opracowania ekspertyzy wibroakustycznej. Wykonanie ekspertyzy wibroakustycznej powinno być powierzone specjalistycznemu zespołowi złożonemu akustyków, a także ekspertów w dziedzinie drgań budowli.