Oprogramowanie PLAXIS 3D

Modelowanie, analiza i projektowanie trójwymiarowych konstrukcji geotechnicznych

Czym jest program PLAXIS 3D?

PLAXIS 3D, dzięki funkcjom zaawansowanego modelowania numerycznego, umożliwia symulację złożonego zachowania gruntu i konstrukcji w różnych warunkach obciążenia oraz środowiskowych. Oprogramowanie pozwala na dokładną analizę i symulację wielu zjawisk zachodzących w gruncie. Program PLAXIS 3D to zaawansowane funkcje, umożliwiające precyzyjne modelowanie geometrii, właściwości materiałów, warunków brzegowych i obciążeń. 

Poznaj najważniejsze funkcjonalności oprogramowania PLAXIS 3D

Trójwymiarowe modelowanie geotechniczne

PLAXIS 3D umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli geotechnicznych, uwzględniających zarówno geometrię terenu, jak i elementy konstrukcyjne. W ten sposób możesz dokładnie zrozumieć interakcje między różnymi elementami oraz ocenić ich wpływ na wyniki projektu. 

Zaawansowane modele konstytutywne

Oprogramowanie obsługuje szeroki zakres modeli konstytutywnych, umożliwiających precyzyjne odwzorowanie różnych typów gruntu i skał. Możesz przeprowadzać zarówno symulacje liniowe, jak i zależne od czasu zachowanie gruntu, aby dokładnie opisać zjawisko podczas obciążenia. 

Symulacja różnych warunków obciążeń

Program PLAXIS 3D pozwala na symulację różnych rodzajów obciążeń. Można przeprowadzać analizy obciążeń:  

 • Możesz definiować różne warstwy gruntu o odmiennych właściwościach geotechnicznych i geologicznych. Każda warstwa może mieć inny skład granulometryczny, parametry, moduły sprężystości, nośność czy współczynniki naprężenia;
 • Oprogramowanie umożliwia modelowanie niejednorodności podłoża związanej z anizotropią materiałów;
 • Możesz definiować warunki graniczne dla różnych warstw podłoża, np. sztywność, naprężenia graniczne czy przepuszczalność.
Analiza niejednorodnego podłoża

Dzięki możliwości analizy niejednorodnego podłoża w PLAXIS 3D, projektanci i inżynierowie geotechniczni mogą dokładniej modelować rzeczywiste warunki terenowe i uwzględnić zmienność podłoża w swoich projektach.  

 • Możesz definiować różne warstwy gruntu o odmiennych właściwościach geotechnicznych i geologicznych. Każda warstwa może mieć inny skład granulometryczny, parametry, moduły sprężystości, nośność czy współczynniki naprężenia;
 • Oprogramowanie umożliwia modelowanie niejednorodności podłoża związanej z anizotropią materiałów;
 • Możesz definiować warunki graniczne dla różnych warstw podłoża, np. sztywność, naprężenia graniczne czy przepuszczalność.
Odkryj wielozadaniowość oprogramowania PLAXIS 3D

PLAXIS 3D to wszechstronne narzędzie, na które zastosujesz w szerokim zakresie projektów geotechnicznych:  

 • Projektowanie fundamentów,
 • Analiza stateczności zboczy i skarp/nasypów,
 • Projektowanie i modelowanie tuneli,
 • Analiza osiadania gruntu,
 • Projektowanie kotew i usztywnień,
 • Analiza wpływu drgań na otoczenie,
 • Analiza wpływu eksploatacji górniczej.

PLAXIS 2D czy PLAXIS 3D?

Który program wybrać?

 • PLAXIS 2D modeluje zjawiska w płaszczyźnie xy, podczas gdy PLAXIS 3D uwzględnia trzy wymiary (xyz);
 • PLAXIS 2D stosowany jest głównie do prostych projektów, kiedy to PLAXIS 3D jest bardziej zaawansowanym oprogramowaniem, umożliwiającym modelowanie złożonych konstrukcji;
 • Ze względu na swoją trójwymiarową naturę, PLAXIS 3D umożliwia realistyczne modelowanie zjawisk geotechnicznych;
 • PLAXIS 3D pozwala na modelowanie bardziej skomplikowanych konstrukcji, które nie są możliwe do modelowania w PLAXIS 2D;
 • PLAXIS 3D umożliwia analizę zjawisk, które występują wyłącznie w trzech wymiarach, takich jak np. rozprzestrzenianie się fal, efekty termiczne, deformacje przestrzenne.

Wciąż masz wątpliwości

Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoim projekcie.
Chętnie doradzimy, jak oprogramowanie PLAXIS może pomóc w Twojej codziennej pracy.

Dlaczego PLAXIS 3D?

Wydajność obliczeniowa

 • PLAXIS 3D oferuje zaawansowane metody numeryczne, które zapewniają szybkie i skuteczne obliczenia, nawet dla dużych i skomplikowanych modeli.
 • Możesz zaoszczędzić czas i efektywnie przeprowadzać analizy geotechniczne, umożliwiając szybsze wprowadzanie projektów na rynek.
Interfejs użytkownika

 • Oprogramowanie Plaxis 3D wyróżnia się intuicyjnym interfejsem, który prowadzi użytkownika przez cały proces tworzenia modeli, wprowadzanie danych i analizy wyników.
 • Praca z programem jest przyjemna, a początkujący użytkownicy szybko uczą się nowego narzędzia, bez trudności zgłębiając zaawansowane funkcje.
Łatwa integracja

 • Program PLAXIS 3D umożliwia importowanie geometrii z plików CAD, jak i eksportowanie wyników do różnych formatów (np. plików tekstowych czy arkuszy kalkulacyjnych).
 • PLAXIS 3D jest w pełni zintegrowany z Pythonem, co daje użytkownikom możliwość tworzenia skryptów i automatyzacji różnych procesów.

Odwiedź także: