Oprogramowanie do projektowania geotechnicznego Bentley

Precyzja, automatyzacja i minimalizacja ryzyka w projektach geo-inżynieryjnych. Poznaj pakiet oprogramowania PLAXIS od Bentley — intuicyjnych narzędzi do analizy i tworzenia modeli geotechnicznych 2D oraz 3D. 

Oprogramowanie geotechniczne PLAXIS

Czym jest oprogramowanie PLAXIS?

PLAXIS to zaawansowane rozwiązania geotechniczne, służące do modelowania i analizy zachowania się gruntu oraz konstrukcji geotechnicznych. Tworzone i rozwijane przez firmę Bentley Systems, specjalizującą się w oprogramowaniu dla branży inżynieryjnej.

Oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje modelowania numerycznego, umożliwiając tworzenie dokładnych modeli geotechnicznych. Dzięki wykorzystaniu metody elementów skończonych pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w gruncie, identyfikację potencjalnych problemów oraz projektowanie stabilnych i w pełni bezpiecznych rozwiązań. 

PLAXIS 2D
  • Oprogramowanie powszechnie stosowane w branży geotechnicznej do modelowania i analizy problemów związanych z gruntem i konstrukcjami geotechnicznymi.
  • Umożliwia lepsze zrozumienie czynników wpływających na zachowanie się gruntów i ocenę wpływu konstrukcji na jej otoczenie.
PLAXIS 3D
  • Zaawansowane możliwości modelowania i analizy w trzech wymiarach pozwalają wykorzystywać oprogramowanie PLAXIS 3D do projektowania skomplikowanych konstrukcji geotechnicznych oraz analizy ich zachowania.
  • Narzędzie do precyzyjnej oceny i optymalizacji projektów geotechnicznych.
PLAXIS LE
  • PLAXIS 2D LE lub PLAXIS 3D LE to aplikacje umożliwiające modelowanie i analizę stateczności zboczy w oparciu o metodę elementów skończonych (MES) oraz metody równowagi granicznej.
  • Pozwalają m.in. na modelowanie geometrii zbocza, analizę stanów granicznych oraz wizualizację wyników

Rozwiązania geotechniczne do różnego typu projektów

Oprogramowanie PLAXIS znajduje szerokie zastosowanie w dziedzinie inżynierii geotechnicznej:

Analiza stateczności

Analiza stateczności stoków i projektowanie ścian oporowych. Modelowanie stoków z uwzględnieniem różnych warunków geotechnicznych i obciążeń. 

Analiza obciążeń sejsmicznych

Analiza wpływu obciążeń sejsmicznych na projektowane konstrukcje. Modelowanie ruchów masowych. 

Analiza wykopów i tuneli

Analiza konstrukcji podziemnych. Modelowanie procesów wykopów. Ocena stabilności, oddziaływania na grunty i wpływu prac na otoczenie. 

Projektowanie konstrukcji oporowych

Możliwość kompleksowego projektowania ścian oporowych (masywnych, wspornikowych, kątowych). Analiza stateczności i naprężenia. 

Projektowanie fundamentów

Projektowanie fundamentów płytkich i głębokich. Analiza wpływu obciążeń na grunty, rozkładu naprężeń, odkształceń czy stateczności.  

Projektowanie systemów drenażowych

Projektowanie i analiza systemów drenażowych w celu kontrolowania wód gruntowych. Analiza przepływu wody i wpływu na stateczność konstrukcji. 

Wciąż masz wątpliwości, czy rozwiązania PLAXIS sprawdzą się także w Twojej codziennej pracy?

Nie wahaj się, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. 

Oprogramowanie geotechniczne PLAXIS. Wsparcie dla Twojego projektu

Efektywnie zarządzaj projektem, zadbaj o komunikację w zespole i przyspiesz tworzenie dokumentacji technicznej. 

Zarządzanie danymi

Jedno repozytorium danych dla wszystkich użytkowników oprogramowania w firmie/projekcie.

Proste gromadzenie, udostępnianie, raportowanie, zarządzanie i analiza danych w zespole. 

Wizualizacja i raportowanie

Możliwość tworzenia profesjonalnych raportów zawierających wykresy, przekroje, animacje i inne dane wizualne.

Łatwe prezentowanie wyników analiz i sporządzanie kompleksowej dokumentacji technicznej. 

Eksport i import danych

Możliwość importowania danych geotechnicznych i pomiarowych czy numerycznych modeli terenu z zewnętrznych źródeł.

Funkcja eksportowania wyników analiz do innych programów i narzędzi. 

Analiza i optymalizacja

Zaawansowane narzędzia analityczne, umożliwiające analizę i udostępnianie różnych scenariuszy, optymalizację projektów i ocenę ich wydajności.  

Automatyzacja zadań

Oprogramowanie pozwala tworzyć parametryczne modele, zmieniać parametry projektowe i przeprowadzać analizy w sposób zautomatyzowany. 

Intuicyjność rozwiązania

Łatwa nawigacja i prosta praca z oprogramowaniem dzięki intuicyjnym interfejsom użytkownika. Dostęp do materiałów szkoleniowych. 

Odkryj więcej możliwości PLAXIS. Przetestuj oprogramowanie i podejmij świadomą decyzję